Alles wat u moet weten over het rendement van zonnepanelen

Zonnepanelen worden steeds populairder als duurzame energiebron. Het is een milieuvriendelijke optie die vaak wordt beschreven op woningen, bedrijfsgebouwen en zonneparken. Een belangrijke factor bij het overwegen van de aanschaf van zonnepanelen is het rendement. In deze tekst bespreken we wat het rendement inhoudt, hoe het wordt gemeten en welke factoren hiërarchisch van invloed zijn.

Wat betekent rendement?

Het rendement van zonnepanelen is de verhouding tussen de hoeveelheid energie die wordt opgewekt in verhouding tot de hoeveelheid zonlicht die op de panelen valt. Het wordt evenveel in procenten. Hoe hoger het rendement, hoe meer energie kan worden opgewekt uit dezelfde hoeveelheid zonlicht.

Het rendement van een zonnepaneel wordt bepaald door verschillende factoren, waaronder de omstandigheden van de locatie waar ze worden geplaatst, de richting en de hoek van de panelen, de kwaliteit van de zonnecellen en de temperatuur.

Hoe wordt het rendement gemeten?

Het rendement van zonnepanelen wordt bepaald door de efficiëntie van de cellen en wordt gemeten aan de hand van een standaard testomstandigheid. Deze testomstandigheid wordt STC genoemd, wat staat voor Standard Test Conditions. Onder deze omstandigheden wordt het rendement van de zonnepanelen gemeten bij een temperatuur van 25 graden Celsius, met een instraling van 1.000 Watt per vierkante meter en een luchtmassa van 1,5.

Het rendement van zonnepanelen kan in verschillende waarden worden opgesplitst. Het is belangrijk om te weten dat het theoretische rendement in de praktijk vaak niet wordt verbruikt. Het praktische rendement is afhankelijk van verschillende factoren.

Factoren die van invloed zijn op het rendement

Omstandigheden van de locatie

De omstandigheden van de locatie waar de zonnepanelen worden geplaatst zijn van invloed op het rendement. Hierbij wordt gekeken naar factoren zoals de ligging van de woning van het bedrijfsgebouw, de hoeveelheid zonlicht en de luchtkwaliteit.

Een dak dat goed is georiënteerd naar het zuiden, met weinig schaduw rondom, is het meest geschikt voor zonnepanelen. Als de panelen schaduw ontvangen van bijvoorbeeld bomen van een naburig gebouw, zal dit het negatieve resultaat opleveren.

Richting en hoek van de panelen

De richting en hoek van de panelen hebben ook een grote invloed op het rendement. Hoe beter de panelen gericht zijn op de zon, hoe meer energie er kan worden opgewekt vanuit dezelfde hoeveelheid zonlicht.

In de zomer moeten de panelen zo staan ​​dat ze optimaal gebruik maken van het zonlicht. In de winter moeten de panelen rechtop staan, zodat het licht minder snel de aarde bereikt en zo min mogelijk wordt gereflecteerd.

Kwaliteit van de zonnecellen

Er zijn twee soorten zonnecellen: kristallijn en dunne film. Kristallijne zonnecellen hebben een hoger rendement dan dunne film zonnecellen. Dit komt doordat er meer licht wordt geabsorbeerd en afgebroken in elektriciteit.

Daarnaast spelen ook de kwaliteit en leeftijd van de zonnecellen een rol bij het rendement. Hoe ouder de panelen, hoe meer de kwaliteit zal afnemen en het rendement zal verminderen.

Temperatuur

De temperatuur heeft ook invloed op het rendement. Hoe hoger de temperatuur, hoe minder efficiënt de zonnecellen worden. Een hoog rendement wordt vaak verbruikt bij temperaturen rond de 25 graden Celsius.

Conclusie

Het rendement van zonnepanelen is een belangrijke factor bij het overwegen van de aanschaf van zonnepanelen. Het wordt in procenten en bepaald hoeveel energie kan worden opgewekt uit dezelfde hoeveelheid zonlicht. Het rendement wordt beïnvloed door verschillende factoren, waaronder de omstandigheden van de locatie, de richting en hoek van de panelen, de kwaliteit van de zonnecellen en de temperatuur. Het is belangrijk om deze factoren te overwegen bij het nemen van de juiste zonnepanelen voor uw specifieke situatie.