Toegang

Inzicht in beveiligde toegangscontrole in uw organisatie

Toegangscontrole is in feite een beveiligingspraktijk die bepaalt wie of wat toegang heeft tot bronnen binnen een computeromgeving. Het is een essentieel concept in beveiliging dat risico's voor het bedrijf of het bedrijf minimaliseert. Als er te veel gebruikers toegang hebben tot een systeem, kan dit tot ernstige problemen leiden, zoals tijdverlies. Als een gebruiker toegang heeft tot gegevens van het systeem, is de kans groter dat hij risico's neemt door te proberen een illegale handeling op het systeem uit te voeren. Dit maakt het ook gemakkelijk voor hackers om in het systeem in te breken, gegevens te stelen of het systeem op de een of andere manier te beschadigen.

Er zijn verschillende vormen van toegangscontrole, waaronder fysieke toegang, logische toegang en elektronische toegang. Fysieke toegang verwijst naar wie het recht heeft om toegang te krijgen tot een systeem. Fysieke toegangscontrole houdt in wie toegang heeft tot welke software en hardware, waaronder mogelijk alle medewerkers. Logische toegangscontrole wordt gebruikt in netwerken met veel computers.

De meest voorkomende vormen van logische toegangscontrole zijn de wachtwoorden die worden gebruikt door werknemers of groepen werknemers binnen een bedrijf. Als u bijvoorbeeld Microsoft Active Directory gebruikt, hebben gebruikers een accountwachtwoord. Dit wachtwoord kan worden ingesteld door de beheerders of een groep beheerders binnen het bedrijf. Het wachtwoord zou door gebruikers worden gebruikt om toegang te krijgen tot het netwerk of de Active Directory.

Het volgende type toegangscontrole is logische toegangscontrole. De gebruikers logden via het netwerk in op een computer. De beheerder of groep beheerders zou het wachtwoord voor deze netwerkcomputer kunnen instellen. Het wachtwoord wordt gebruikt om in te loggen op een andere computer of netwerk.

Bij elektronische toegang moet u via internet op een computer inloggen. De informatie was toegankelijk via internet en kon via e-mail worden verzonden. Deze e-mail kan gevoelige informatie bevatten. De e-mail kan documenten bevatten die de kennis vereisen van de persoon die de e-mail heeft geopend en kan virussen bevatten.

Als u wilt dat uw bedrijf vrij is van beveiligingsproblemen, moet u beveiligde toegangscontrole in uw bedrijf implementeren. De sleutel tot effectieve toegangscontrole in uw organisatie is het creƫren van beleid dat de toegang tot uw systeem of informatie beperkt en een systeem heeft dat u zou helpen bij het beheren van de beveiliging en de veiligheid van uw informatie.